Pohostinství U Kalíška v Mezholezích
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich